LABORATORNÍ ÚLOHY


Orientační průvodce pro učitele základních, středních a vysokých škol, kteří se chtějí seznámit s používáním edukativního robotického ramene Dobot Magician, se základními dovednostmi v programování, ovládání a využití robota ve výuce. Dokumenty slouží jako vodítko pro učitele, kteří chtějí začlenit robotické rameno Dobot Magician do svého výukového plánu. Každá lekce je navržena tak, aby poskytovala teoretický základ spolu s praktickými cvičeními a úkoly, které umožňují studentům praktickou aplikaci a zdokonalení jejich dovedností.


Seznam úloh:

1. Úloha – Seznámení
2. Úloha – První kroky
3. Úloha – Měření přesnosti
4. Úloha – Blockly
5. Úloha – Druhy pohybů
6. Úloha – Senzor barev
7. Úloha – Simulace výrobní linky
8. Úloha – Hardwarové ovládání
9. Úloha – Softwarové ovládání

 

Úloha seznámení:

Tato lekce slouží jako základní seznámení s robotickým ramenem Dobot Magician. Studenti se naučí instalovat ovládací software DobotStudio a získají přehled o jednotlivých částech ramene a jejich funkcích.


Úloha první kroky:

V této úloze se studenti seznámí s různými způsoby pohybu ramene Dobot Magician. Budou se učit definovat polohy v kartézských souřadnicích, čímž získají základní dovednosti pro ovládání ramene.

Úloha měření přesnosti:

V této úloze budete testovat přesnost a opakovatelnost ramene. Porovnáte údaje o opakovatelnosti poskytnuté výrobcem s reálnými výsledky v různých pohybových režimech a rychlostech, abyste získali představu o přesnosti robota.

 

Úloha Blockly:

V této lekci se seznámíte s programovacím prostředím Blockly. Naučíte se programovat pomocí bloků s příkazy a vytvoříte program pro manipulaci s kostkami. Blockly je vizuální programovací jazyk, který usnadňuje tvorbu programů bez nutnosti psát kód. Tímto způsobem budou studenti schopni programovat jednoduché úkoly pro manipulaci s objekty pomocí robotického ramene.

 

Úloha druhy pohybů:

Tato úloha se zaměřuje na různé druhy pohybů, které může robotické rameno Dobot Magician provádět. Studenti se seznámí s programovacím jazykem Python a naučí se porovnávat trajektorie pohybů robota, aby mohli optimalizovat jeho pohybovou efektivitu.

 

Úloha senzor barev:

Tato úloha se zabývá ovládáním vstupů a výstupů robotického ramene Dobot Magician. Studenti se naučí připojit a ověřit funkčnost senzoru barev, který bude použit v další úloze. Získají tak dovednosti v práci s periferiemi a senzory, které mohou rozšířit možnosti robota.

 

Úloha simulace výrobní linky:

Tato lekce studenty seznámí s externím příslušenstvím robotického ramene Dobot Magician. Naučí se používat lineární pojezd a pásový dopravník s infračerveným senzorem vzdálenosti a detektorem barev. Studenti budou simulovat provoz výrobní linky a získají zkušenosti s komplexním systémem robotické automatizace.

 

Úloha hardwarové ovládání:

V této úloze studenti vytvoří teach pendant pro ovládání robotického ramene. K vytvoření teach pendantu použijí vývojovou desku Arduino Mega spolu s tlačítky, LED diodami a ovládacím joystickem. Tímto způsobem budou mít možnost ovládat robotické rameno manuálně a vytvořit si vlastní ovládací rozhraní.

 

Úloha softwarové ovládání:

V této úloze studenti vytvoří jednoduchý grafický ovládací panel pro rameno Magician. Ovládací panel naprogramují v prostředí Visual Studio v jazyce C#. Tímto způsobem budou mít možnost ovládat robotické rameno pomocí uživatelsky přívětivého grafického rozhraní, což rozšíří jeho možnosti v rámci různých aplikací.Výukové materiály vznikly jako bakalářská práce Tomáše Vladyky na Univerzitě Pardubice a k dispozici jsou
ke stažení v Digitální knihovně Univerzity Pardubice na adrese https://dk.upce.cz/handle/10195/79576
.Distribuci a prodej robotů pro Českou a Slovenskou republiku zajišťuje

CONTROLTECH
www.controltech.cz
Telefon: +420 607 170 914
E-mail: roboty@controltech.cz